Drunvalo Melchizedek

Så här beskriver Drunvalo sitt arbete:

drunvalo“Ett starkt heligt ljus lyser inuti vårt hjärta och erbjuder hopp till hela världen och till dig personligen. Uppstigning till högre andliga världar är inte en process som endast helgon och andra heliga personer kan uppnå.  Det kan alla uppnå som väljer hjärtats väg här på jorden just nu. Uppstigning kan ske utan att vi lämnar jorden, medan vi är vaken inför allt i vår verklighet. Den yttre världen är bara en reflektion och skapelse ur den inre värld som länge legat gömd i våra hjärtan.”

Drunvalo Melchizedek är en internationellt uppskattad andlig visionär. Han är här för att hjälpa det kollektiva mänskliga enhetsmedvetandet att aktiveras på planeten. Hans undervisning innehåller tydliga verktyg för mänskligheten att gå framåt. Drunvalo har hållit kurser, seminarium och föredrag om helig geometri, mänskliga energifält, meditation och att leva i hjärtat i 45 länder runt om i världen och hjälpt människor finna kopplingen till gudomlig enhet.

Som erkänd författare och föreläsare har hans arbete varit med i TV otaliga gånger, på internet, i tidningar och böcker över hela världen. Det var han som grundade kursen ’Flower of Life’ och 2011 etablerade han en skola för att minnas, d v s  ’School of Remembering ’och utbildade lärare i kursen ’Awakening the Illuminated Heart’ (Återuppväck det upplysta hjärtat). Dessa har nu påbörjat sitt globala arbete.

Drunvalo är den första personen i modern tid som matematiskt och geometriskt kunnat definiera den mänskliga ljuskroppen kallad Mer-Ka-Ba, och Livets Blomma. Drunvalo har skrivit böckerna ‘The Ancient Secret of the Flower of Life, Volumes I & II’ (livets blomma, del I & II), ”Living in the Heart,” (Att leva i hjärtat), ”Serpent of Light: Beyond 2012″ (Ljusets orm: bortom 2012), samt hans senaste bok som heter ”The Mayan Ouroboros: The Cosmic Cycles Come Full Circle.” (Mayafolkets Ourobors: Cirkeln sluts för den kosmiska cykeln). Dessa böcker har publicerats på 29 olika språk och säljs i mer än hundra länder i världen.

Hans böcker, hans arbeten och meditationer med prana, ljuskroppar och energihealing har hjälpt miljontals människor. Drunvalo bor i Sedona som ligger i delstaten Arizona i USA tillsammans med sin älskade hustru Claudette. Han har fem barn och sex barnbarn.