School of Remembering

schoolbanner

 

Sommaren 2011 började Drunvalo utbilda lärare i sin nyligen etablerade School of Remembering (skola för att minnas), vars syfte är att utbilda ljusarbetare och utrusta dem med verktyg om hur man lär människor att aktivera sin Mer-Ka-Ba från hjärtat, men också kunskapen om att leva från hjärtats heliga rum. Denna uråldriga och heliga visdom som legat i dvala under väldigt lång tid och som våra hjärtan längtar att få väcka till liv igen så att vi åter kan minnas. Den visdom som förmedlas av den nya skolan är mer omfattande än tidigare undervisning om Mer-Ka-Ban och Flower of Life (livets blomma), och den innebär fullständig insikt om människans medvetande och den revolution vi nu är med om.

Den kurs som växte fram ur skolan fick namnet AWAKENING THE ILLUMINATED HEART (väcka det upplysta hjärtat).  Denna kurs innehåller både materialet från kursen Living in the heart (Leva i hjärtat), men också ny information om hur man aktiverar sin Mer-Ka-Ba från hjärtat. Det är inte bara aktiveringsprocessen som är annorlunda, även själva Mer-Ka-Ban är annorlunda till sin natur eftersom den skapas från enhetsmedvetandet inuti hjärtat. Med denna metod aktiveras Mer-Ka-Ban automatiskt och utan ansträngning, och den blir genast permanent.

Den gamla metoden att aktivera Mer-Ka-Ban som introducerades på 1980-talet av Drunvalo har använts av tusentals människor och haft betydande inverkan på utvecklingen av det mänskliga medvetandet under denna extraordinära tid på jorden. Efter 12 års utveckling genom arbetet med Living in the heart kunde Drunvalo introducera det nya sättet att aktivera Mer-Ka-Ban från hjärtat. Denna kunskap förändrar allt. Nu kan vi återigen förenas med vår levande ljuskropp på det ursprungliga sättet som är både naturligt och komplett, och som öppnar dörren till hjärtats enhet. När denna dörr väl har öppnats kommer livet aldrig att återgå till vad det varit.

Tack vare denna underbara skola kan lärare i AWAKENING THE ILLUMINATED HEART (väck det upplysta hjärtat) förmedla mäktig och gammal visdom som var och en av oss längtar efter att minnas! Följ med oss mot uppstigning och uppvaknade :-)