Rekommenderad läsning

livingintheheartLiving in the Heart (Leva i hjärtat)

Bok med meditation på CD. Har du bara tid att läsa en bok före du går kursen, läs den här.
“För länge sedan använde vi människor en form av kommunikation och inkännande som inte involverade hjärnan på något sätt, utan snarare kom från en helig plats i vårt hjärta.”

“Till vilken nytta skulle det vara att återupptäcka denna plats i en värld där vetenskap och det logiska intellektet är den största religionen?  Känner jag inte till denna värld där emotioner och känslor är andra klassens medborgare? Ja, det gör jag. Men mina lärare har bett mig påminna dig om vem du verkligen är.”

“Du är mer än en mänsklig varelse, mycket mer. För inuti ditt hjärta finns en plats, en helig plats där världen bokstavligt talat kan skapas på nytt genom medvetet sam-skapande.  Om du ger mig tillåtelse ska jag visa dig det som jag blivit visad” –Drunvalo Melchizedek

flowerbok2flowerbok1The Ancient Secret of the Flower of Life – Volume 1 & 2

En gång, var det allmänt känt i hela universum att ’Flower of Life’ (livets blomma) är skapelsens mönster… den geometriska design som tar oss både in och ut ur vår fysiska existens. Men sedan föll vi från det mycket höga medvetandetillstånd vi befann oss på, ner i mörkret och glömde vilka vi var. I tusentals år har hemligheten bevarats i artefakter och ristningar runt hela världen, men också programmerad i cellerna på allt levande. I dessa två volymer ger Drunvalo en redogörelse, med text och grafik, för innehållet i sin kurs ’Flower of Life’ (livets blomma) där han bland annat avslöjar hur vi skapades, varför världen är som den är, och de subtila energier som låter vårt medvetande blomma ut till sin sanna skönhet, och även den gamla metoden för aktivering av Mer-Ka-Ban.

serpentoflightThe Serpent of Light (Ljusets orm)

Förlyttandet av jordens kundalini och uppvaknandet av det kvinnliga ljuset, 1949-2013

De av er som känner till Drunvalo Melchizedek vet att han kom till denna planet med specifika uppgifter att utföra. En av dessa är att assistera Moder Jord i ett skifte som bara sker en gång på 13000 år.  I boken ’The Serpent of Light’ (ljusets orm) redogör Drunvalo för hur jordens kundalinikraft förflyttat sig från sin tidigare position i den vita pyramiden i Tibet till sin nya vistelseort högt bland bergen i Chile. Förflyttningen av kraftens rot till sin nya position öppnar för den kvinnliga frekvensen att styra den kommande 13000-åriga cykeln.

Förändringar av sådan magnitud låter sig inte göras över en natt, och allt arbete som lagts ner för att göra detta möjligt är gjord av kärlek. Kärlek för allt liv, överallt.  Hans arbete med att hjälpa planeten genom det stora skiftet har tagit honom runt hela världen. Dessa magiska resor har inneburit arbete med de inre planen, på speciella platser, vid speciella tidpunkter i syfte att skapa de förändringar som är nödvändiga för jordens aktiveringsprocess och för alla oss när vi närmar oss slutet på en 13000 år gammal cykel.

Förbered dig på att när du läser boken ‘The serpent of Light’ öppnar sig en värld där mirakel är vardagsmat.  Ju mer du läser desto mer höjs ditt eget medvetande av insikten om de mirakel och ”tillfälliga sammanträffanden” som faktiskt sker i verkligheten.  Drunvalos beskrivningar av varje resa är som en blandning av Don Juan, Sagan om ringen, och Indiana Jones äventyr. Enda skillnaden är att i ’The Serpent of Light’ är vartenda ord som står i boken sant.

the-mayan-ouroborosThe Mayan Ouroboros: The Cosmic Cycles Come Full Circle
(Mayafolkets Ouroboros: Cirkeln är sluten på den kosmiska cykeln)

Drunvalos senaste bok ’The Mayan Ouroboros’ är fortsättningen på ’Serpent of Light’ och avslöjar den sanna positiva Mayaprofetian, en profetia som världen aldrig hört talas om. Vi har bara hört om den mörka sidan av Mayaprofetian. Vänta till du får höra om den ljusa sidan.  Boken handlar även om förberedelser som påbörjades redan i Egypten och på Atlantis för det globala nätet av medvetande som omger jorden, och hur vi människor nu är redo för uppstigning till en ny nivå av mänskligt medvetande, ett nytt sätt att uppfatta livet och som gör oss odödliga. Det är en spännande att leva att leva på jorden! Är du redo? Om inte, så hjälper vi dig.