Magnus Vrethammar

magnuswJag känner mig hedrad och väsignad att få stå till tjänst som certifierad lärare av ATIH kursen inom School Of Remembering.

I snart 40 år har jag kombinerat en internationell affärskarriär med ett sökande efter andlig insikt. Det började med upplevelser under barndomen och har sedan åtföljts av större upplevelser, eller uppvaknanden, som färgat mitt liv under många år framöver. Den första upplevelsen i London 1979 gjorde att jag länge var vaken, ”såg” mig själv sova och badade i ljus. Jag intresserade mig för Indien, dit jag gjorde nästan årliga resor under 20 år för att studera Bhakti och Kriya yoga. Under den här tiden ledde jag ett också andligt center under 8 år.

Den andra upplevelsen kom 1999 efter en resa till glömda grottor i Himalaya. En kundaliniresning åtföljdes av ett tillstånd av enhetsmedvetande som varade under 10 år. Under den här tiden var mitt sinne tyst och utan tankar, allt var ett och det fanns ingen ”person” som var åtskild från något annat, något ”jag” som jag kunde identifiera mig med. Varje ögonblick uppträdde som nytt, mitt hjärta var öppet och omslöt allt. Och jag trodde att det var så här som världen skulle fortsätta att gestalta sig resten av mitt liv. Jag lämnade alla organisationer, både andliga och världsliga för att finna och leva min egen inre sanning.

Så här var det till 2009. Något inom mig drog mig till en Zen-mästare, Genpo Roshi, som efter en intensiv övning tog mig ur mitt enhetstillstånd. Han sade ”-This is called coming down from the mountain. Now your mind will come back and all hell will break loose!” Och det var vad som hände. Sinnet, som varit tyst och utan inre tankar under så lång tid, kom tillbaka som en vild kråksvärm som var nästan övermäktig att hantera. Dessutom var det 10 år ”yngre” än jag, med massor av önskemål jag inte längre tyckte var mina. Tänk dig att pausknappen på en bandspelare trycktes på för 10 år sedan, och sedan trycks pausknappen på igen och alla 10 år gamla låtar börjar spelas igen. Inom vissa delar av Zen och tibetansk buddhism är enhetsmedvetande bara ett steg på vägen, det ska sedan omsättas i vardagen.

Det jag beskrivit handlar om att vakna upp som varelse. Vi är alla andliga varelser som har ett mänskligt liv, alla med samma potential. En annan aspekt är att växa upp som människa; att mogna inombords, utveckla sättet att vara med andra och vidga perspektiven i hur världen ses. Som en del i min vuxenutveckling har jag utbildat mig till Integral Master Coach i en skola som är erkänd av Ken Wilber, blivit PCC (professiobnal certified coach) hos ICF (International Coach Federation) och certifierad lärare i School of Remembering av Drunvalo, som jag följt sedan år 2000. Jag är också civilekonom och lekmannamunk inom Soto Zen.

Idag ägnar jag mig åt att hjälpa andra växa i sin mänskliga utveckling genom coaching och underlätta deras uppvaknande som varelser genom ATIH-kursen. Det känns som att hela mitt liv har varit en förberedelse för att vara till för att andra ska minnas vilka de verkligen är, att leva ett liv från hjärtat och stötta dem i att öppna hjärtat och återknyta till skönhet, frid, kärlek, harmoni glädje och tacksamhet.

Den här kursen sammanfattar visdomen från många ursprungstraditioner och det senaste inom vetenskapen i ett modernt pedagogiskt sammanhang. Dess verkan är livsförändrande, jag har sett det i andra och upplever det fortgående i mig själv.
I ödmjukhet/Magnus

http://www.theschoolofremembering.net/sor/teacher/3200