Katarina Nordmark

katarinanordmarkMitt namn är Katarina Nordmark och jag är certifierad lärare i kursen Awakening the Illuminated Heart (återuppväck det upplysta hjärtat). Jag ger kurser både på svenska och engelska, och kan även förstå det norska språket även om jag själv inte talar det. Jag är bosatt i norra Sverige men reser gärna till andra platser för att hålla kurs.

Jag har varit student större delen av mitt liv, men vetat att jag har en uppgift som lärare och guide. Vägen dit har varit krokig eftersom jag alltid följt mitt hjärta. De senaste tjugo åren har jag studerat meditation, klärvoajans och olika healingmetoder samt klassisk massage och shiatsu. Jag har även studerat konst, visuell kommunikation, reklam och ekonomi. På universitetet läste jag filosofi och psykologi eftersom jag är intresserad av människor och hur vi lever våra liv. Förutom en magisterexamen i etik är jag även utbildad kock.

Det var i december 2010 som jag först hörde talas om Drunvalo Melchizedek och fyra månader senare reste jag till Sedona för att gå kursen Earth/Sky/ Heart. Tre år senare var jag färdig lärare i Awakening the Illuminated Heart.

Jag är född i Luleå och mina förfäder kommer i huvudsak från norra Sverige och södra Finland, förutom min morfar som härstammar från Vallonerna i Belgien. Möjligen var det hans gener (eller kanske mitt vikingablod) som gett mig lusten att resa. Jag har tillbringat många år utomlands i både England och Australien. Jag hade gärna stannat kvar ”down under” men 2003 blev jag kallad att återvända till mina rötter.

Jag är född i stenbockens tecken och har en stark koppling till Moder Jord. Det är inte ofta jag ser änglar, energifält och andliga varelser – däremot ser jag människor. Som certifierad lärare i kursen Awakening the Illuminated Heart har jag som uppgift att hjälpa vid de dimensionsskiften som sker. Jag är här för att hjälpa till.

Från mitt hjärta, med kärlek.

http://www.theschoolofremembering.net/sor/teacher/Katarina