Mer-Ka-Ba

merkaban

Vår Mer-Ka-Ba  är ett fordon för uppstigning. Sedan urminnes tider har kunskapen funnits om metoder för att aktivera Mer-Ka-Ban genom särskilda principer i meditation, bland annat genom att förändra andningen, men också sinnet, hjärtat och kroppen. Det sätt på vilket personen uppfattar verkligheten förändras och en fullt aktiverad Mer-Ka-Ba gör det möjligt att färdas från en dimension till en annan.

Ordet ”Mer” betyder motroterande fält av ljus, ”Ka” betyder anden, och ”Ba” kropp, vilket tillsammans blir Mer-Ka-Ba och betyder ett motroterande levande ljusfält som omfattar både ande och kropp. Den är långt mer än bara ett fordon att färdas mellan dimensioner, det finns i själva verket ingenting som det inte är. Den är bilden genom vilken allting är skapat, och den bilden finns runt din kropp i en geometrisk uppsättning mönster.

Fältet sträcker sig ca 18-20 meter i diameter runt din kropp, beroende på din längd. Den ser ut som ett flygande tefat.

Tidigare behövde man kunskaper inom helig geometri för att aktivera sin Mer-Ka-Ba som till formen liknar en Davidsstjärna fast tredimensionell, d v s två sammankopplade tetraheder som tillsammans bildar en stjärntetraheder. De representerar manlig och kvinnlig energi i perfekt balans, den som pekar uppåt är manlig medan den kvinnliga pekar nedåt.

Från toppen av tetraheden och ner genom kroppen löper en kanal genom vilken vi andas in prana eller livsenergi. Tidigare behövde man kombinera  prana-andning med rotation av de geometriska fälten enligt vissa bestämda principer för att aktivera sin Mer-Ka-Ba. Därefter skulle den kopplas till hjärtats heliga rum för att bli komplett.

I kursen ‘Awakening the Illuminated Heart’ (Att återuppväcka det upplysta hjärtat) introducerar Drunvalo en helt ny metod att aktivera sin Mer-Ka-Ba från hjärtat. Det innebär att man inte behöver veta något om helig geometri, för när vi skapar från hjärtat så skapar vi från enhet. Vår Mer-Ka-Ba får samma form som Moder Jord och då kan vi följa henne i uppstigningen. Tidigare när man aktiverade sin Mer-Ka-Ba på syntetisk väg var man tvungen att göra proceduren varje dag i två år innan den blev permanent.  Nu när du aktiverar den från hjärtat på organisk väg blir den genast permanent.  Därmed har metoden för aktivering som beskrivs i Drunvalos första böcker nu blivit föråldrad och inte längre användbar vid uppstigning.